SNG — Kaštieľ Strážky

SNG získala objekt kaštieľa do správy po roku 1972, následne sa realizovala rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia anglického parku z 19. storočia, kde sa v súčasnosti nachádza expozícia plastiky 20. storočia. Stále expozície v priestoroch kaštieľa približujú najmä dielo Ladislava Mednyánszkeho, portrétnu tvorbu na Spiši, zbierky historickej knižnice a mobiliár kaštieľa. Konajú sa tu hudobno-dramatické a vzdelávacie programy. Kaštieľ a jeho príbehy môžete spoznať atraktívnou formou prostredníctvom mobilnej aplikácie SoundWalk Strážky.

 

Kontakty

Kaštieľ Strážky
Mednyánszkeho 25
059 01 Spišská Belá

tel:  +421 52 245 40 00
www.sng.sk/strazky