Výzva BIELA KOCKA¹ — Cena RGS 2016

RGS, ktorá združuje zbierkotvorné galérie na Slovensku, vyhlasuje novú cenu udeľovanú odborníkom (jednotlivcom / autorskej skupine) za prínos v oblasti galerijných činností v súťažných kategóriách:

a/ edičný projekt – odborná publikačná činnosť (vydaný v r. 2016 – ISBN)
b/ kurátorský projekt (premiérovo uvedený v r. 2016 – vernisáž)
c/ edukačný projekt (premiérovo uvedený v r. 2016)
d/ mimoriadny projekt v oblasti galerijných činností (mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu – so zápisom prvostupňovej evidencie v r. 2016 / reštaurovanie – ukončené v r. 2016 /dizajn alebo architektúra výstavy – premiérovo uvedená v r. 2016) 

Hodnoteným obdobím je 1. január 2016 až 31. december 2016.
Prihlásiť je možné projekt realizovaný na pôde členských galérii RGS. 

Prihlášky môžete zasielať do 15. septembra 2017!
Členovia RGS a nezávislí odborníci môžu nominovať v jednotlivých súťažných kategóriách odborných zamestnancov galérií aj externe spolupracujúcich odborníkov (kurátorov, teoretikov, galerijných pedagógov, reštaurátorov, grafických dizajnérov a architektov výstav) a to na základe vyplnenia a zaslania priloženého nominačného listu na korešpondenčnú adresu: 
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90, Banská Bystrica
(Na obálku pripíšte heslo: BIELA KOCKA – Cena RGS)
Nominačný list nájdete na: http://bit.ly/2srBgVq 

Motiváciou je nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom Patrikom Illom. V neposlednom rade prináša ocenenie aj ďalšie možnosti odbornej spolupráce a ponuky rezidencií zo strany členských galérií RGS.
Po jesennom zasadaní odbornej poroty a vyhodnotení nominačných listov budú vybraní nominanti pozvaní na podujatie udeľovania Ceny RGS - BIELA KOCKA. 
 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.