Projekt Štandardy pre galérie SR — 1. etapa

Projekt Štandardy pre galérie SR – 1. etapa

RGS vďaka Fondu na podporu umenia zrealizovala 1. etapu projektu „Štandardy pre galérie SR„. Na základe prieskumu a zmapovania problematiky vybraných štandardov na medzinárodnom poli bola vypracovaná 1. štúdia – náčrt základných okruhov štandardov pre galérie SR s prihliadnutím na miestne špecifiká. 

Workshop (1)
Termín: 11. 2. 2017
Miesto: Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, Dolná 8
Program: 
1. Prieskum stavu a zmapovanie problematiky vybraných štandardov na medzinárodnom poli (ČR, Írsko, Austrália).
2. Príprava hlavného workshopu a študijných materiálov.

Workshop (2)
Termín: 13.3. – 15.3.2017
Miesto: Liptovský Ján, Penzión UNA, Starojánska 25
Program: 
1. Podrobná analýza pracovného dokumentu „Program múzejných štandardov pre Írsko“ (Museum Standards Programme for Ireland – Standards and Guidelines).  
2. Vypracovanie 1. štúdie – náčrt základných okruhov štandardov pre galérie SR s prihliadnutím na miestne špecifiká.
3. Vyhodnotenie projektu a príprava nadväzujúcej etapy.