Konferencia — Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách

Vedecká konferencia sa uskutoční 13. a 14. novembra 2018 v Bratislave v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu.

Zámerom je reflexia fenoménu vzniku Československa vo vzťahu k múzeám. Nielen z hľadiska historiografickej analýzy formovania československej múzejnej siete, ale predovšetkým i vo vzťahu k dokumentácii udalostí z roku 1918 v múzejných zbierkach – ich muzealizácii z hľadiska obsahového (teda čo sa v múzeách nachádza) i časového (teda kedy sa to do zbierok dostalo).

Cieľom je vytvoriť fórum na diskusiu o dokumentácii roka 1918 ako významného spoločenského, politického i hospodárskeho míľnika s cieľom zodpovedať otázku, ako československé, resp. slovenské a české múzeá k jeho dokumentácii pristúpili.

Viac info a prihlášku nájdete v časti na stiahnutie.