BIELA KOCKA² — víťazi Ceny Rady galérií Slovenska za rok 2017

1) Edičný projekt (odborná publikačná činnosť)

1. miesto — Monika Mitášová a kolektív autorov (Marian Zervan, Herta Hurnaus, Benjamín Brádňanský, Vít Halada) — Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela. Vedecká monografia vydaná Slovenskou národnou galériou

Ocenená vedecká monografia „Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela“ priniesla progresívne a komplexné spracovanie po obsahovej aj formálnej stránke, s nadstavbou v podobe interpretácií autorovej tvorby. Je príkladom pre odbornú i laickú verejnosť.

2. miesto — Mira Sikorová-Putišová, Peter Meluzin
meluzin. Monografia vydaná Považskou galériou umenia v Žiline

3. miesto — Zsófia Kiss-Szemán
Anton Jasusch: Pútnici nebies. Monografia vydaná Galériou mesta Bratislavy

2) Kurátorský projekt

1. miesto — Mira Keratová
P O S T B I G B A N G S F A N T E B I G B A N G S F, realizovaný v Stredoslovenskej galérii

Kurátorský projekt „P O S T B I G B A N G S F A N T E B I G B A N G S F“ predstavil tvorbu Stana Filka ako rozsiahly umelecký archív a zároveň kompaktný súbor diel, ktoré galéria získala do zbierky v roku 2015. Retrospektívna výstava prezentovala bádateľsky náročný materiál, ktorý kurátorka analyticky spracovala s prihliadnutím ku kontextu dlhoročného utvárania Filkovho originálneho pohľadu na svet. Filka sa najmä vďaka architektúre výstavy zameranej na precízne využitie priestoru podarilo prezentovať ako umelca so zmyslom pre vytváranie prostredí a inštalácií. Jeho koncept tak neostal iba na stene a prostredníctvom farebných akcentov sa podarilo priblížiť aj vnútorný ideologický systém jeho práce. Kurátorská koncepcia Miry Keratovej výstižne akcentovala dôležité vývojové stupne jeho uvažovania, ktoré boli aj laickému publiku predstavené v pútavej, veľmi zážitkovej forme.
 
2. miesto — Peter Tajkov 
Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989
kurátorský projekt realizovaný vo Východoslovenskej galérii

3. miesto — Ľudmila Kasaj Poláčková
Príbehy o smrti. Kurátorský projekt realizovaný v Nitrianskej galérii

3) Edukačný projekt 

1. miesto — Daniela Čarná, Lucia Kotvanová 
Detský mediátor. Realizovaný v Kunsthalle Bratislava

Projekt galerijných pedagogičiek KHB „Detský mediátor“ vynikol odvahou k realizácii živého formátu s deťmi, ktorý je v našom galerijnom prostredí ojedinelou praxou. Nepôsobí cez pridávanie doplňujúcich edukačných exponátov a úloh v papierovom sprievodcovi, ale prostredníctvom poctivej komunikácie s ustálenou skupinou detí, cez ich vlastné objavy a názorové formovanie. Mediácia týchto procesov smerom k verejnosti dokáže osviežiť pohľad profesionálov aj pripraviť nečakaný zážitok laickému návštevníkovi, do galérie to vnáša žiadúcu autentickosť a živosť.

2. miesto — Martina Martincová
Od bodu k pamäťovej stope. Edukačný projekt realizovaný v Stredoslovenskej galérii

3. miesto — Viera Ballasch Dandárová, Petra Filipiaková
VSG mini. Edukačný projekt realizovaný vo Východoslovenskej galérii

4) Iný odborný projekt 
(mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu, reštaurovanie, dizajn alebo architektúra výstav) 

1. miesto — Peter Tajkov (kurátor), Miroslav Kleban (asistent kurátora, VSG)
Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989
mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu Východoslovenskej galérie 

Ocenenie za mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu získal projekt „Po moderne / Metropola východu 1945 - 1989“, ktorý preskúmal a odprezentoval časť zbierky Východoslovenskej galérie so zameraním na mapovanie výtvarnej scény košického regiónu. Výstava pracovala s kvantitatívne ťažiskovým výtvarným materiálom galerijnej zbierky bez zaužívaných hodnotiacich rámcov, zdôraznením aj "mäkkým" delením sekcií diel osobitým architektonickým riešením. Nezaujatým predstavením zbierky vytvorila priestor pre novú diskusiu a možné interpretácie dobového umenia, iniciované aj sprievodným prednáškovým programom.

2. miesto — Barbara Davidson, Mária Ďuricová, Anna Gregová, Zuzana Jakabová 
Kráľovná anjelov. Reštaurovanie diela zo zbierky Galérie mesta Bratislavy 

3. miesto — Rastislav Sedlačík, Marcel Benčík, Noro Lacko
Rastislav Sedlačík: Krajina dneSKa. Architektúra výstavy vo Východoslovenskej galérii 

Nezávislý projekt
(kategória určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia)

1. miesto — Daniel Grúň (kurátor), Tomáš Glanc (spolukurátor), Sabine Hänsgen (spolukurátor), Matej Gavula (architekt), Zlatka Borůvková (produkcia) — Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva, výstava realizovaná v Novej synagóge v Žiline

Ocenený projekt „Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva“ bol ocenený pre profesionalitu a komplexnosť s akou pristúpili autori k realizácii výstavy v Novej synagóge v Žiline. V lokálnom i medzinárodnom kontexte predstavil výborne spracovanú tému vrátane smelej inštalácie a architektúry výstavy, doplnenú katalógom, sprievodným a edukačným programom zahŕňajúcim festival s účasťou umelcov a teoretikov umenia, performancie, prednášky, programy pre rodiny a školy.  

2. miesto — Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská 
Fenomén edície STOPY. Projekt realizovaný v TOTO! je galéria

3. miesto — Zuzana Novotová Godálová
Monika a Bohuš Kubinskí: CACHE. Výstava realizovaná v Nástupišti 1-12

Nominované projekty posudzovala odborná porota v zložení: Mgr. Zuzana Labudová, PhD.; Mgr. Hana Hudcovičová Lukšů; Mgr. Peter Megyeši, PhD.; Mgr. Miloslava Borošová Michalcová; doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta; Mgr. Jana Németh; Mgr. Lýdia Pribišová, PhD.

Motiváciou ocenenia je nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom doc. Mgr. art. Patrikom Illom. Sponzorské predplatné mediálnych partnerov / Flash Art, Art+Antiques, Denník N. V neposlednom rade prináša ocenenie aj ďalšie možnosti odbornej spolupráce zo strany členských galérií RGS.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.