Revolúcia:
nežná X digitálna

ICOM SLOVENSKO v spolupráci s ICOM ČESKO, ICOM RAKÚSKO organizuje v Bratislave medzinárodný seminár v dňoch 6. a 7. novembra 2019

Revolúcia: nežná X digitálna 
digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po

V roku 2019 si pripomíname tridsať rokov od pádu železnej opony, ktorý priniesol i zmeny v paradigme nazerania na informácie a ich význam. Sloboda získaná po roku 1989 bola v štátoch bývalého socialistického bloku vnímaná najmä ako sloboda slova a zdieľania informácií. Múzeá, ktoré nie sú iba strážcami predmetov, ale aj informácií, začali postupne na ich uchovávanie a šírenie využívať digitálne technológie meniace spôsob akým verejnosť vyhľadáva a používa informácie – aj o kultúrnom dedičstve. 

Ako múzeá túto skutočnosť reflektujú? Aké nástroje pre zmysluplnú komunikáciu múzeí prostredníctvom digitálnych technológií existujú? Ako prepojiť virtuálny svet so svetom múzejných expozícií a výstav, v ktorom ide najmä o sprostredkovanie reálneho zbierkového predmetu? Majú múzeá nastavené efektívne stratégie vedúce od kamenného múzea k tzv. rozšírenému múzeu, ktoré minimalizuje geografické, časové a finančné bariéry on-line sprístupňovaním zbierok a informácií? Na druhej strane hyperkonektivita prostredníctvom sociálnych sietí prináša nový fenomén: okamžitú reakciu, skratkovité vyjadrovanie, skrytú identitu, čím otvára priestor na zneužívanie zverejnených informácií k dezinterpretáciám a prekrúcaniu historických faktov. Dokážu múzeá v takomto prostredí obstáť? Aká je ich úloha v boji proti tzv. fake news a za zachovanie demokratického systému? 

A vôbec, ako sa zmenili múzeá 30 rokov po?

Pozývame Vás zdieľať Vaše skúsenosti...

Pošlite nám svoje príspevky najmä na témy:
> 30 rokov po – čo sa (ne)zmenilo v múzejníctve od roku 1989
> spoločenské a politické vplyvy na spôsob existencie a komunikácie múzeí po roku 1989
> múzeum – posun od inštitúcie expertov k platforme pre komunitu
> tzv. digitálna stratégia múzea – nevyhnutnosť alebo módna vlna?
> aktívne zbierky – príklady dobrej / zlej praxe
> prepojenie sveta expozícií a výstav v kamennej budove s on-line svetom digitálne a sociálne médiá v komunikácii múzea
> existujúce nástroje na prácu so zdigitalizovaným obsahom
> digitalizácia verzus múzejník (čo dáva / berie / požaduje)
> spoločenský dopad – bezpečnosť, tzv. fake news

Praktické informácie:
> Termín poslania prihlášok príspevkov: 1. 6. 2019
> Spôsob poslania: vyplnenie formuláru prihlášky (viď príloha) a poslanie na adresu: icom.slovensko@gmail.com
> Termín informovania o (ne)prijatí Vášho príspevku: 16. 6. 2019
> Vybraní rečníci neplatia konferenčný príspevok
> Komunikačné jazyky: slovenčina, čeština, angličtina (tlmočenie bude zabezpečené)
> Dĺžka trvania príspevku: max. 20 minút
> Termín prihlasovania sa na účasť na seminári bez príspevku od 17. 6. do 27. 9. 2019
> Miesto konania: Zimná jazdiareň Bratislavského hradu a Esterházyho palác, Slovenská národná galéria

Viac informácií na icomconference.sng.sk