Štandardy pre galérie

V priebehu roka 2019 realizovala Rada galérií Slovenska 3. etapu Základných štandardov a zásad pre výkon odborných činností v galériách na Slovensku. Na projekte formou individuálnej práce ale aj spoločných workshopov participovala 7 členná pracovná skupina, odborníci z Rady galérií Slovenska a zbierkotvorných galérií Slovenska. V pracovnej skupina boli zastúpení odborníci z manažmentu i kurátori z rôznych typov inštitúcií (národná, regionálne / príspevkové, rozpočtové) a z rôznych krajov.

Pracovná skupina v 3. etape spracovala 14 metodických listov; 5 metodických listov pre časť Manažment, 5 pre časť Zbierky a ich správa, 2 pre časť Vedecko-výskumná činnosť a sprístupňovanie zbierkových predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty a 2 pre časť Starostlivosť o návštevníkov. Okrem toho skupina spracovala 4 prílohy vo forme formulárov a vzorov, ktoré majú galériám pomôcť pri napĺňaní postupov a podmienok, ktoré musia implementovať. Tento počet nie je konečný, napriek ukončeniu tretej etapy sa pracovná skupina rozhodla postupne dopĺňať v časti príloh aj ďalšie pomocné nástroje – vzory a formuláre – ktoré pre galérie sprehľadnia a uľahčia nielen celý proces akreditácie, ale aj samotnú odbornú prácu.

V priebehu roka 2020 budú všetky doposiaľ spracované dokumenty predložené odbornej obci na pripomienkové konanie a na diskusiu, následne budú pripomienky, v závislosti od ich charakteru, zohľadnené a zapracované.