BIELA KOCKA4 — víťazi Ceny Rady galérií Slovenska za rok 2019

Rada galérií Slovenska každoročne vyhlasuje cenu za prínos v oblasti galerijných činností – BIELA KOCKA⁴. Cena je určená odborníkom: teoretikom, kurátorom, galerijným pedagógom, reštaurátorom, dizajnérom, či kultúrnym manažérom v oblasti galerijnej činnosti za rok 2019.

Odovzdávanie ocenenia malo prebehnúť vo Východoslovenskej galérii v Košiciach 12. októbra 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu udeľovanie prebehne až v nasledujúcom roku. Avšak považujeme za dôležité vyzdvihnúť snahu a záslužnú prácu odborníkov v kultúrnych inštitúciách, ktorí nezaháľajú ani v situáciách, kedy sú dvere pre návštevníkov zatvorené, alebo otvorené s obmedzeniami. Naopak, robia chvályhodnú výskumnú, publikačnú, odbornú a vzdelávaciu činnosť. Preto by sme aspoň takouto formou, vyhlásením víťazov, radi podporili prácu ľudí, ktorí zveľaďujú našu kultúru a zhodnocujú zbierky slovenských inštitúcií.

Víťazi získavajú nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom Patrikom Illom, a taktiež sponzorské predplatné mediálnych partnerov: Flash Art a PROFIL súčasného výtvarného umenia.

Za hodnotenie nominovaných projektov ďakujeme členom odbornej poroty v zložení: Peter Megyeši, Peter Tajkov, Zuzana Duchová, Gabriela Kisová, Magdaléna Klobúčniková, Michal Šedík a Juraj Gábor.

V piatich súťažných kategóriách boli ocenené nasledovné projekty:

 

1. EDIČNÝ PROJEKT (odborná publikačná činnosť)

Autor, spolupráca, grafický dizajn: Miroslav Kleban, Marko Vateha, Jozef Tušan (Východoslovenská galéria)
Monografia František Veselý — Predvídanie o krajine

Kniha priniesla dôsledné a objavné monografické spracovanie tvorby autora, ktorý bol dlho prehliadaný a nebol známy širšej kultúrnej verejnosti. Predvídanie o krajine je príkladom kvalitne spracovanej publikácie, ktorá obohacuje naše poznanie slovenského výtvarného umenia druhej polovice minulého storočia a približuje tvorbu umelca, ktorého ekologicky zameraná tvorba je dnes mimoriadne aktuálna.

 

2. KURÁTORSKÝ PROJEKT

Autorky: Petra Hanáková, Emília Rigová (Stredoslovenská galéria)
KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU!

(súčasné umenie a rómska identita) Medzinárodná výstava prezentovala tvorbu mladej generácie umelcov a umelkýň, ktorí / ktoré s témou rómskej identity cielene pracujú a kriticky ju reflektujú. Namiesto stereotypných a exotizujúcich reprezentácií Rómov, ktoré sú žiaľ ešte i dnes dominujúce, priniesla výstava komplexnejšie spracovanie témy prostredníctvom súčasného vizuálneho umenia. Ponúkla tak jedinečný a kurátorsky komplexne spracovaný príspevok k diskurzu o „rómstve“ a jeho mieste v európskej kultúre. Ako súčasť projektu vznikol Kabinet rómskeho umenia a kultúry na Univerzite Mateja Bela. Porota ocenila aj to, že ide o kurátorský projekt s medzinárodným obsadením, tento rozmer je pre slovenskú výtvarnú scénu mimoriadne obohacujúci.

 

3. EDUKAČNÝ PROJEKT

Autorka: Martina Martincová (Stredoslovenská galéria)
Edukatívna výstava: Ako na umenie...2

Edukatívna výstava Ako na umenie...2 /príroda a krajina/ a nadväzujúci program (lektorské sprievody, animácie, komentovaná prehliadka) predstavuje kvalitnú a komplexnú formu súčasnej galerijnej edukácie, podporujúcej kritické myslenie a približujúcej vizuálne umenie. Program smeroval divákov i k uvažovaniu o aktuálnych spoločenských a ekologických problémoch. Vzdelávacie programy boli zamerané na širokú škálu návštevníkov, od najmenších až po seniorov. A originálnym spôsobom sprístupnili umelecké diela zo zbierok SSG. Tvorcom projektu sa podarilo prilákať divákov do galérie, oceňujeme dôraz na haptický zážitok vo fyzickom priestore, prácu s rôznorodými materiálmi, čo považujeme v čoraz digitalizovanejšom svete za zásadnú skúsenosť.

 

4. INÝ ODBORNÝ PROJEKT

Autori: Katarína Baraníková, Miroslav Slúka a kol. (Stredoslovenská galéria)
Reštaurovanie a výskum malieb Dominika Skuteckého

Reštaurovanie súboru 26 malieb zásadným spôsobom obohatilo výskum maliarskeho diela Dominika Skuteckého. Významným prínosom projektu teda nie je len samotné zreštaurovanie väčšej kolekcie malieb Skuteckého a nadväzujúca príprava pre novú stálu expozíciu maliara, ale aj overenie pravosti diel v zbierke SSG a vytvorenie databázy prvkov vzorových malieb Skuteckého ako základný výskumný materiál pre súčasné poznanie jeho tvorby.

 

5. NEZÁVISLÝ PROJEKT

(kategória určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia)

Autorky: Lucia Tkáčová, Mária Janušová (HIT Gallery v Galérii Jozefa Kollára)
Zlaté časy v GaJK

Inštitucionálne kritický projekt Zlaté časy priniesol do regionálnej galérie kvalitné súčasné umenie a najmä poukázal na potenciál a limity konkrétneho galerijného priestoru a jeho prevádzky. Cieľom bola transformácia galérie na inštitúciu 21. storočia, ktorá sa vďaka osobnému tvorivému nasadeniu kurátoriek Lucie Tkáčovej a Márie Janušovej podarila. Projekt, aj napriek obmedzenému trvaniu, je vynikajúcim príkladom práce s lokálnymi špecifikami a s miestnym publikom od najmenších až po tých najstarších. Považujeme ho za súčasť dôležitých a mimoriadne potrebných kritických diskusií o stave našich galérií a múzeí, pričom práve Zlaté časy verejnú diskusiu výrazne ovplyvnili.

Ocenenie realizuje Rada galérií Slovenska od roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.