Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad podujatím Noc múzeí a galérií

Noc galérií a múzeí je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

V roku 2021 sa podujatie uskutoční 15. mája.