Petícia za nepodporenie pripravovaného zákona o múzeách

Vážení priaznivci vizuálneho umenia, dávame Vám do pozornosti petíciu, ktorú iniciujú členky výboru Rady galérií Slovenska. Výzva reaguje na pripravovaný zákon MK SR, ktorého súčasná forma je pre galérie neprijateľná. Pripravovaný návrh „zákona o múzeách“ v tejto podobe neprináša potrebné zmeny, ktoré odborná obec dlhodobo požaduje a očakáva, nie je prínosom oproti platnému zákonu v žiadnom ohľade. MK SR neakceptovalo prakticky žiadnu z našich pripomienok, hoci sme ich predkladali opakovane a prostredníctvom našich zástupcov prezentovali na spoločných stretnutiach pracovnej skupiny.

Ďakujeme za Vašu podporu a zdieľanie!

Petíciu môžete podpísať na tomto odkaze.