Stanovisko Nitrianskej galérie k súčasnej situácii v kultúre na Slovensku

Odborní pracovníci Nitrianskej galérie si dovoľujú týmto otvoreným stanoviskom širšej odbornej i laickej verejnosti pripomenúť dôležitosť a rôznosť vnímania kultúry a umenia.

Pluralita názorov formuje demokraciu 21. storočia. Kultúra a umenie na Slovensku by mali odzrkadľovať túto rôznorodosť, pretože umenie je to, čo nás determinuje. Aký máme vzťah k umeniu a kultúre, taký sme národ a spoločnosť. Umenie a kultúra vo všeobecnosti nás odlišujú od ostatných, nemajú limity, nemajú hranice. Nezabúdajme, že umenie nás nerozdeľuje, ale spája.

Jedným z posolstiev umenia je vyvolať zážitok, ktorý nemusí byť a priori pozitívny či povznášajúci. Ďalším cieľom umenia je reagovať na aktuálne spoločenské ovzdušie. Žijeme v zložitej dobe, preto sa dnes mnohým ľuďom zdá, že ich súčasné umenie nemôže osloviť, nerozumejú mu, môže sa javiť ako nečitateľné, zmätené, možno povrchné. Umenie však vždy bolo a aj bude obrazom o nás a dobe, v ktorej žijeme. Ako pracovníci vo fondovej a zbierkotvornej inštitúcii, zameranej na prezentáciu súčasného umenia a zároveň zhodnocujúcej naše kultúrne dedičstvo, si dovoľujeme apelovať na zmier a umiernenosť v komunikácii o súčasnom umení. Vyzývame k odbornému dialógu! 

Diktát jedného názoru sme tu už mali. Hoci to nie je ďaleká minulosť, ukazuje sa, že to nebolo správne. Nevytvárajme falošný obraz o dnešnej dobe! Naším kultúrnym dedičstvom je výšivka z Čataja, architektúra z Čičmian, ale aj Andrej Dúbravský a mnoho ďalších – rôznych žien, mužov, združení, inštitúcií, iniciatív. Kultúrne prostredie podporuje pluralitu edukovaného diskurzu. 

Podnecovanie nenávisti, netolerancia či nerovnosť voči inakosti ľudskej bytosti a jej dôstojnosti prispievajú k znecitliveniu spoločnosti, limitujú  slobodu umeleckého a kultúrneho prejavu tvorcu. Polarizujúce, ba priam radikalizujúce vyjadrenia a osobné názory smerom k súčasnému umeniu od verejných činiteľov nepatria do kultúry 21. storočia.

Nitrianska galéria sa snaží byť inštitúciou, ktorá zastáva hodnoty profesionality, tolerancie a rešpektu, a jej pracovníci  si tieto hodnoty ctia a utvárajú vo svojich každodenných životoch.

— Nitrianska galéria