Petícia za zachovanie Zuzany Denkovej vo funkcii riaditeľky Slovenského banského múzea

Týmto žiadame Tomáša Tarabu, ministra životného prostredia SR, o zachovanie Mgr. Zuzany Denkovej, PhD. vo funkcii riaditeľky Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici (ďalej SBM). Zuzana Denková bola dňa 14.12.2023 odvolaná z funkcie s okamžitou platnosťou bez udania dôvodu. Povereným riaditeľom SBM sa stal Ing. Peter Zorvan, PhD., predseda Okresnej organizácie Slovenskej národnej strany v Banskej Štiavnici.

Etnologička Zuzana Denková nastúpila do funkcie riaditeľky SBM v novembri 2020 na základe otvoreného výberového konania, kde so svojou víziou „Zeleného múzea“ jasne zvíťazila nad ostatnými kandidátmi. Od nástupu do vedúcej funkcie sa usilovala preorientovať SBM na súčasnú, profesionálnu múzejnú inštitúciu, poukazujúcu aj na aktuálne environmentálne problémy. SBM sa ako jediné múzeum na Slovensku stalo súčasťou Európskeho klimatického paktu a medzinárodnej iniciatívy Museums for Future. SBM sa svojimi environmetálnymi aktivitami a angažovanosťou stalo inšpiráciou pre viaceré verejné kultúrne inštitúcie u nás. 

Napriek tomu, že funkčné obdobie Zuzany Denkovej bolo sprevádzané viacerými globálnymi krízami – pandémiou koronavírusu, vojnou na Ukrajine, energetickou krízou, a kritickým nedostatkom financií v rozpočte múzea, podarilo sa jej vykonať dôležité zmeny v organizačnej štruktúre a prevádzke múzea a nastaviť pozitívne profesionálne inštitucionálne procesy. Vďaka Zuzane Denkovej sa zvýšilo odborné renomé SBM tak v slovenskom, ako i v medzinárodnom prostredí; SBM sa stalo akreditovanou vedeckou inštitúciou; do tímu pribudli noví kolegovia a kolegyne; súčasť SBM – Galéria Jozefa Kollára sa zapísala do zoznamu renomovaných umeleckých inštitúcií SR; SBM získalo významné grantové prostriedky na projekt „Green mission“ z nórskeho finančného mechanizmu a Nadácie SPP, vďaka ktorým sa skvalitnia objekty múzea, expozície a ochrana zbierkových fondov. Keď v marci tohto roka vypukol požiar v centre Banskej Štiavnice, ktorý poškodil aj budovu Berggerichtu, mineralogickú expozíciu SBM, bolo to len vďaka enormnému nasadeniu Zuzany Denkovej a jej efektívnemu riadeniu, vďaka ktorému sa podarilo zvládnuť krízovú situáciu v múzeu a naštartovať proces obnovy objektu. 

Vážený pán minister, dovoľuje si Vás požiadať o prehodnotenie Vášho rozhodnutia a ponechanie Zuzany Denkovej vo funkcii riaditeľky SBM. Chceme, aby sa múzeum i naďalej modernizovalo a kontinuálne kvalitatívne rozvíjalo smerom vpred tak, aby mohlo napĺňať potreby i výzvy súčasnej spoločnosti. Energická a odborne erudovaná riaditeľka Zuzana Denková svojimi pracovnými výsledkami preukázala, že je zárukou programového smerovania modernej múzejnej inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou.

— Rada galérií Slovenska

Petíciu môžete podpísať po kliknutí na odkaz.