Profesné stretnutie a kolokvium RGS v GUS — Umenie ako únik z chaosu

„Prostý človek, taký, akého plodí naša civilizácia, je človek esteticky mŕtvy.“ 
Herbert Edward Read

Cieľom kolokvia je vytvoriť platformu pre konfrontáciu praxe galerijných pedagógov, výtvarníkov a pedagógov s dôrazom na medializáciu umenia rôznymi formami a novátorskými prístupmi pri jeho interpretácii. V dobe estetickej frigidity je nevyhnutné hľadať dialóg s reálnym svetom a jeho tvorivými aspektmi, kde kultúra a umenie napomáha úniku z novodobého chaosu.  

Termín: 19. – 20. marca 2018 

Miesto: Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves