BIELA KOCKA¹ — Cena RGS 2016

Vyhlásenie výsledkov ceny Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2016 sa uskutočnilo v Berlinke SNG Bratislava, v pondelok dňa 20. novembra 2017 o 14:00 hod.

Ceny boli udelené odborníkom (jednotlivcom / autorskej skupine) za víťazné projekty realizované v členských galériách RGS v súťažných kategóriách:

a/ edičný projekt – odborná publikačná činnosť 
Arnold Peter Weisz-Kubínčan – Hľadanie identity
(publikácia k rovnomennej výstave v Galérii mesta Bratislavy)
AUTORKA: Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
Monografická publikácia doteraz podrobnejšie neprebádaného autora A. P. Weisz - Kubínčana bola ocenená pre komplexnosť spracovania, textový a archívny výskum ako aj grafickú podobu katalógu. 

b/ kurátorský projekt (premiérovo uvedený v r. 2016 – vernisáž)
Strach z neznámeho
(realizovaný v SNG – Kunsthalle Bratislava)
AUTORKA: Mgr. Lenka Kukurová, PhD. 
V súťažnej kategórii kurátorský projekt prevážila pri hodnotení najmä aktuálnosť témy výstavy „Strach z neznámeho“ a širokospektrálnosť aktivít, ktoré sa naň viazali.

c/ edukačný projekt (premiérovo uvedený v r. 2016)
Vzdelávacia nadstavba výstavy Sen x skutočnosť / Umenie & propaganda 1939 – 1945
(realizovaná v Slovenskej národnej galérii)
AUTORI: Mgr. Bohdana Hromádková; Mgr. Kristína Paulenová; PaeDr. Ľuba Maceková; Mgr. Barbora Jurinová; Mgr. Peter Pivoda; Mgr.art. Soňa Patúcová; Mgr.art. Katarína Defeo Fiúza Siposová; Mgr. Barbora Tribulová, PhD.; Mgr. Michal Čudrnák; MSc. Philo van Kemenade; Mgr. Gabriel Balkó; Mgr. Lukáš Štepanovský
Edukačný projekt „Vzdelávacia nadstavba výstavy Sen x skutočnosť / Umenie & propaganda 1939 – 1945“ predstavil veľmi komplexný sprievodný program pre širokú verejnosť, ktorým sprostredkoval významnú tému výstavy.

d/ mimoriadny projekt / reštaurovanie – ukončené v r. 2016
Reštaurovanie sakrálneho obrazu s námetom Sv. Trojice 
(zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne)
AUTOR: Mgr. art. Štefan Kocka
Ocenenie mimoriadny projekt získalo „Reštaurovanie sakrálneho obrazu s námetom Svätej trojice“ pre náročnosť reštaurátorskej práce a podrobnejšie spracovanú dokumentáciu.

Nominované projekty realizované na pôde členských zbierkotvorných galérií RGS posudzovala odborná porota v zložení: Mgr. Ján Kralovič, PhD.; Mgr. Zuzana Labudová, PhD.; Mgr. Hana Hudcovičová Lukšů; Mgr. Peter Megyeši, PhD.; Mgr. Miloslava Borošová Michalcová; doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta; Mgr. Jana Németh.

Motiváciou nového ocenenia je nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom Patrikom Illom. V neposlednom rade prináša ocenenie aj ďalšie možnosti odbornej spolupráce a ponuky rezidencií zo strany členských galérií RGS.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.