Biela kocka – Cena RGS

Rada galérií Slovenska každoročne vyhlasuje cenu za prínos v oblasti galerijných činností – BIELA KOCKA. Cena je určená odborníkom: teoretikom, kurátorom, galerijným pedagógom, reštaurátorom, dizajnérom, kultúrnym manažérom, či iným odborným zamestnancom.

Ocenenie je udeľované za edičné, prezentačné, edukačné, teoretické, či iné odborné a mimoriadne projekty v oblasti galerijnej práce na Slovensku. Zámerom je uznanie odbornej práce, motivácia galerijných pracovníkov a spolupracovníkov, popularizácia galerijných aktivít.

 

Súťažné kategórie

Edičný projekt — Odbornosť a vizualita publikácie

Kurátorský projekt — Komplexnosť a novátorstvo výstavy

Edukačný projekt — Inovatívnosť v galerijnej pedagogike

Odborný projekt — Mimoriadny prínos v ostatných galerijných činnostiach 

Nezávislý projekt — Mimoriadny prínos v oblasti galerijných činností nečlenských inštitúcií a združení (mimo RGS)

 


 

Členovia RGS ako aj nezávislí odborníci v kultúre môžu nominovať v jednotlivých súťažných kategóriách odborných zamestnancov galérií aj externe spolupracujúcich odborníkov.

Ocenenie realizuje Rada galérií Slovenska od roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.