Biela kocka – Cena RGS

Rada galérií Slovenska každoročne vyhlasuje cenu za prínos v oblasti galerijných činností – BIELA KOCKA. Cena je určená odborníkom: teoretikom, kurátorom, galerijným pedagógom, reštaurátorom, dizajnérom, či kultúrnym manažérom.

Ocenenie je udeľované za edičné, prezentačné, edukačné, teoretické, či iné odborné projekty v oblasti galerijnej práce na Slovensku. Zámerom je uznanie odbornej práce, motivácia galerijných pracovníkov a spolupracovníkov, popularizácia galerijných aktivít. 

Súťažné kategórie

základné kategórie — určené pre projekty realizované na pôde členských zbierkotvorných galérií Rady galérií Slovenska 

1/edičný projekt (odborná publikačná činnosť)           
2/kurátorský projekt 
3/edukačný projekt 
4/iný odborný projekt v oblasti galerijných činností (mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu/reštaurovanie/dizajn alebo architektúra výstavy)

nová kategória určená pre projekty galérií, ktoré nie sú členmi RGS, je otvorená pre nominácie za prínos v oblasti galerijných činností ako sú edičné, kurátorské, edukačné a iné odborné aktivity
5/nezávislý projekt v oblasti galerijných činností (kategória je určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia) 

Členovia RGS a nezávislí odborníci môžu nominovať v jednotlivých súťažných kategóriách odborných zamestnancov galérií aj externe spolupracujúcich odborníkov.

Ocenenie realizuje Rada galérií Slovenska od roku 2017 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.