Stredoslovenská galéria

Stredoslovenská galéria sídli v centre Banskej Bystrice a je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia. Galéria sa profiluje ako otvorená inštitúcia, ktorá popri odbornej činnosti zbierkotvornej galérie ponúka širokej verejnosti kvalitné kurátorské a edukačné projekty s rozšíreným sprievodným programom aj o umelecké druhy ako sú súčasná literatúra, tanec, hudba, performancia, či film. Výstavné a vzdelávacie aktivity sú realizované v troch historických objektoch situovaných v centre mesta. Krátkodobé výstavy sú obmieňané v budovách bývalej radnice Pretórium a v Bethlenovom dome. V budove rodinnej vily umelca Dominika Skuteckého so záhradou je sprístupnená stála expozícia jeho maliarskej tvorby.

 

Kontakty

Stredoslovenská galéria Banská Bystrica 
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica

tel: +421 48 470 16 15
www.ssgbb.sk