Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, ktorá odborne pôsobí v najzápadnejšom slovenskom regióne Záhorí, vznikla v roku 1984. Sídli v neskorobarokovom kaštieli Machatka, ktorý projektoval viedenský architekt F. A. Hillebrandt. Administratívne patrí  do Trnavského samosprávneho kraja.     Okrem svojho mnohostranného regionálneho poslania, budovania zbierok a prezentácie tvorby umelcov najrôznejšie spojených so Záhorím sa galéria odborne špecializuje jednak na podporu umenia mladých talentov formou celoslovenského Trienále poslucháčov umeleckých škôl  Talenty a potom na české a moravské výtvarné umenie, osobitne v spolupráci s partnerskou GVU v Hodoníne.

 

Kontakty

Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 
Sadová ul. 619/3, 905 01 Senica

tel: +421 34 651 29 37
www.zahorskagaleria.zupa-tt.sk