Slovenská národná galéria v Bratislave

Počas rekonštrukcie areálu SNG v Bratislave je Esterházyho palác jediný verejný priestor Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Pôvodne neorenesančný nájomný dom bol vybudovaný v druhej  polovici 19.  storočia a rekonštruovaný v rokoch 2005 – 2006. Na prízemí je situované Kníhkupectvo Ex Libris v SNG a galerijná kaviareň Berlinka, verejnosti slúži aj priestor átria, kde sa konajú vybraté programy a podujatia. Na prvom poschodí je umiestnené stála expozícia, ďalšie dve sú vyčlenené pre aktuálne výstavy. V podkroví je umiestnený Archív výtvarného umenia a depozitár diel na papierových nosičoch. V Esterházyho paláci sa pravidelne organizujú sprievodné programy, tvorivé dielne, lektorské výklady či iné vzdelávacie a kultúrno-spoločenské programy pre verejnosť.

 

Kontakty

Slovenská národná galéria 
Riečna 1
815 13 Bratislava

tel: +421 2 204 761 00 
www.sng.sk