Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (MMUAW) je nadregionálna špecifická inštitúcia múzejno-galerijného typu, zaoberajúca sa predovšetkým životom a dielom Andyho Warhola a aktuálnymi tendenciami súčasného umenia. Múzeum bolo založené v roku 1991 a v priebehu rokov koncepčne mapuje, prezentuje a odborne spracováva nielen život a tvorbu Andyho Warhola, ale aj súčasné tendencie vo výtvarnom umení a kultúre, vplyv etnika pôvodu umelca na jeho dielo, vplyv pop-artu na aktuálne umenie a témy s tým súvisiace. Hlavná a najrozsiahlejšia časť stálej expozícií je zostavená takým spôsobom, aby obsahovala všetky dôležité tvorivé obdobia umelca vrátane jeho dominantných výtvarných tém. Vo svojich výstavných priestoroch prezentuje aj tvorbu súčasných svetových a slovenských umelcov.

 

Kontakty

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach 
A. Warhola 749/26
068 01 Medzilaborce

tel: +421 57 748 00 72
www.muzeumaw.sk