Nitrianska galéria

Nitrianska galéria bola založená 1. januára 1965. Je rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. Galéria sa vo všetkých svojich odborných činnostiach zameriava na prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia. V súčasnosti disponuje piatimi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály,  Salón, Galéria mladých, BUNKER a  Farebná galéria. Okrem výstavnej činnosti ponúka bohatý program kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí: Galéria hudby – cyklus komorných koncertov, 4-3-2-1… besedy so spisovateľmi, Týždeň Nitrianskej galérie – pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií, Biela noc – v rámci festivalu Divadelná Nitra. Zo vzdelávacích programov pre deti a študentov sú zaujímavé projekty Tvoriť môže každý, Umenie hrou a Mladý tvorca. Tradičným podujatím , ktoré galéria ponúka deťom je Prázdninové maľovanie v čase letných prázdnin.

 

Kontakty

Nitrianska galéria 
Župné námestie 3
949 01 Nitra, Slovakia

tel: +421 37 657 96 41
www.nitrianskagaleria.sk