Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pôvodne vzniklo v roku 1955 ako Okresné vlastivedné múzeum v Haliči. V rokoch 1967 - 1985 pôsobilo vo Fiľakove ako Novohradské múzeum. Od roku 1985 sídli v Lučenci v pamiatkovej budove bývalého župného súdu v historickom jadre mesta. Inštitúcia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, spravuje viac ako 25 000 archeologických, etnologických, historických a galerijných zbierkových predmetov. Z nich sú obzvlášť cenné zbierky ľudovej keramiky, smaltu a historického skla dokumentujúce dominantné výrobné odvetvia Novohradu. Galerijná zbierka mapuje tvorbu umelcov pôsobiacich v Lučenci a jeho okolí. Pravidelne organizuje medzinárodnú súťaž Trienále akvarelu /od roku 1983/, Medzinárodné keramické sympózium /od roku 1989/. Múzeum má v bohatú kolekciu súčasnej keramiky, ktorú prezentuje aj stála expozícia. 1.1.2004 bolo Novohradské múzeum zlúčené s Novohradskou galériou.

 

Kontakty

Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
Kubínyiho námestie č. 3
984 01 Lučenec

tel: +421 47 433 25 02
www.nmg.sk