Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Oravská galéria v Dolnom Kubíne zbierkovým fondom v ôsmich výtvarných disciplínach v počte viac ako 8500 výtvarných diel patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku. Popri stálych expozíciách v Župnom dome v Dolnom Kubíne (Staré umenie 15. - 19. storočia, Ikony, Slovenské výtv. umenie 20. storočia, Tradičné ľudové umenie – výber, Štefan Siváň – rezbár z Oravy) galéria organizuje krátkodobé výstavy. Na Slanickom ostrove umenia uprostred Oravskej priehrady sú lokalizované stále vysunuté expozície tradičného ľudového umenia - expozícia „Slovenská tradičná ľudová plastika a maľba“, lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia“ a história zatopených obcí a budovania Oravskej priehrady. Na ostrov premáva loď OG SLANICA z prístavu v Slanickej Osade. V Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne je sezónne inštalovaná expozícia z diela maliarky Márie Medveckej. Podkrovný výstavný priestor „Ateliér“ je využívaný na prezentáciu výtv. umenia.

 

Kontakty

Oravská galéria Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo námestie 11
026 01 Dolný Kubín

tel: +421 43 586 32 12
www.oravskagaleria.sk