Považská galéria umenia v Žiline

Považská galéria umenia v Žiline vznikla v roku 1976. Jej najvýznamnejšími aktivitami v 80. rokoch bolo šesť ročníkov Celoslovenských výstav kresby. Zlom v jej smerovaní nastal po roku 1990, keď výstavná, publikačná a akvizičná činnosť začala reflektovať umenie nových médií. V súčasnosti sa galéria venuje realizovaniu výstav umenia intermedií a mediálneho umenia a projektom o možnostiach tradičných médií (maľba, socha a kresba) v období digitálnych médií a postmédií. PGU organizovala výstavy umenia po roku 1990: Sen o múzeu (1991), Fyzický/Mentálny, Paradigma žena, Medzi mužom a ženou (1995 – 1997), Nulté roky (2011). Výstupmi z jej výskumu sú je viacero publikácie o tvorbe ťažiskových umelcov súčasného umenia. PGU ako jediná z galérií na Slovensku prezentuje umenie nových médií v stálej expozícii Prvé múzeum intermédií, otvorenej v roku 2012. Od roku 2009 je galérii otvorená stála expozícia diel Vincenta Hložníka, ktorá sprístupňuje výber z obsiahlej kolekcie jeho prác, získaných do zbierky v roku 2004.

 

Kontakty

Považská galéria umenia v Žiline 
Ul. Štefánikova č.2
010 01 Žilina

tel: +421 41 562 25 22 
www.pgu.sk