Krajská galéria v Prešove

Krajská galéria v Prešove bola založená v roku 1956 a je jednou z najstarších regionálnych galérií na Slovensku. Jej zbierkový fond patrí k najkvalitnejším a najreprezentatívnejším na Slovensku. Je najvýznamnejšou regionálnou zberateľskou, vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou galerijnou inštitúciou, má štatút krajskej galérie Prešovského samosprávneho kraja a je metodickým centrom pre galérie aj iných zriaďovateľov v kraji. Dnes spravuje viac ako 4000 diel maliarstva, sochárstva, kresby, grafiky a užitého umenia od konca 15. storočia po súčasnosť so zreteľom na región východného Slovenska. Je tiež významným dokumentačným a informačným centrom v oblasti výtvarného umenia regiónu. Svojim návštevníkom ponúka premenné výstavy i stále expozície, pripravuje a realizuje prednášky, besedy, návštevy ateliérov, prácu s deťmi, otvorené hodiny výtvarnej výchovy, koncerty, literárne pásma, klubovú činnosť, poradenstvo a konzultácie v oblasti výtvarného umenia (autorstvo, ošetrovanie diel, prezenčné štúdium v archíve).

 

Kontakty

Krajská galéria v Prešove 
Hlavná 51
080 01 Prešov 

tel: +421 51 772 54 23
www.krajskagaleria.sk