Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria v Poprade ako zbierkotvorná inštitúcia bola založená v roku 1960. Sídli a svoje aktivity realizuje v unikátnych priestoroch bývalej parnej elektrárne, kultúrnej pamiatke. Svojou akvizičnou, vedecko-výskumnou, výstavnou a edukatívnou činnosťou spracováva a verejnosti približuje tvorbu výtvarných umelcov širšieho východoslovenského regiónu a umenie slovenských a zahraničných profesionálnych umelcov. Svojimi aktivitami sa systematicky usiluje zväčšovať celkovú informovanosť o tradičných i moderných tendenciách vo výtvarnom umení. Tatranská galéria upútala pozornosť kultúrnej verejnosti rozsiahlymi výstavnými multimediálnymi projektmi a podujatiami v Elektrárni TG, ktoré sa konajú v súlade s najnovšími výtvarnými tendenciami vo svete. Spolupracuje s mnohými zahraničnými galériami a inštitúciami aj v oblasti súčasného tanca, hudby, filmu a divadla.

 

Kontakty

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
www.tatragaleria.sk