Turčianska galéria v Martine

Turčianska galéria v Martine sídli v budove bývalého župného domu od roku 1984. Turčianska galéria je inštitúciou múzejného typu s regionálnou pôsobnosťou, z čoho vyplýva aj jej zameranie a aktivity. Galéria pravidelne reaguje na výročia a životné jubileá výtvarníkov spätých s mestom Martin a regiónom Turiec a predstavuje tvorbu turčianskych výtvarníkov rôznych generácií prostredníctvom komorných autorských výstav, rozsiahlych retrospektív alebo kolektívnych prezentácií. Okrem výstav venovaných regionálnym tvorcom prezentuje galéria i tvorbu etablovaných slovenských a českých výtvarníkov, ale nezanedbáva ani najmladšiu generáciu umelcov.

 

Kontakty


Turčianska galéria Martin 
Daxnerova 2
036 01 Martin

tel: +421 43 422 44 48
www.turiecgallery.sk