Východoslovenská galéria

Východoslovenská galéria ako najstaršia regionálna galéria na Slovensku bola založená v roku 1951 dekrétom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave. VSG je kultúrna inštitúcia zameriavajúca sa na zbierkotvornú činnosť umenia vo Východoslovenskom kraji. V súčasnosti vlastní galéria viac ako 7000 umeleckých diel z 19., 20. a 21. storočia. Ročne usporadúva okolo 40 výstav či už vo vlastných priestoroch, alebo v iných slovenských a zahraničných galériách. Sídlom galérie je od roku 1992 bývalý Župný dom. Ďalšia budova je umiestnená v centre mesta, neďaleko Dómu sv. Alžbety na Alžbetinej ulici 22.

 

Kontakty

Východoslovenská galéria Košice 
Hlavná 27
040 01 Košice

tel: +421 55 681 75 11
www.vsg.sk