Galéria Jána Koniarka v Trnave

Galéria Jána Koniarka v Trnave, založená v roku 1976, je regionálna zbierkotvorná a výstavná inštitúcia, ktorá svoju činnosť a výskumné úlohy orientuje na dokumentáciu a prezentáciu slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia s osobitným zreteľom na tvorbu umelcov pochádzajúcich z trnavského regiónu, alebo na tých, ktorí v tomto regióne pôsobili. Výstavnú činnosť realizuje v Kopplovej vile a v Synagóge – Centre súčasného umenia. GJK pripravuje významné medzinárodné periodické podujatie Trienále plagátu Trnava - súťažnú prehliadku plagátov a autorských výtlačkov organizovanú od roku 1991. Popri výstavných aktivitách sa zameriava na edičnú činnosť (výročné katalógy, publikácie k významnejším výstavám).

 

Kontakty

Galéria Jána Koniarka v Trnave 
Zelený kríčok 3
917 01 Trnava

tel: +421 33 551 16 59
www.gjk.sk