Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne je významnou kultúrno-umeleckou inštitúciou na území mesta Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od roku 2001 sídli v historickej pseudobarokovej trojkrídlovej budove z konca 19. storočia na Palackého ulici č. 27 v Trenčíne, kde naďalej rozvíja svoje početné aktivity. Svojou činnosťou oslovuje nielen obyvateľov Trenčína, ale aj širšieho regiónu. Táto inštitúcia vznikla v roku 1969, teda rok po smrti maliara Miloša Alexandra Bazovského, po ktorom je pomenovaná. Od začiatku jej existencie bola stanovená i jej profilácia a orientácia na slovenské výtvarné umenie 20. storočia a 21. storočia a na výtvarné umenie trenčianskeho regiónu. Hlavnou náplňou galérie je zbierkotvorná, výstavná, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia činnosť.

 

Kontakty

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
Palackého 27
911 01 Trenčín

tel: +421 32 743 68 58
www.gmab.sk