Galéria umelcov Spiša

Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie na Slovensku, vznikla v roku 1987. Profilácia galérie vychádza z príslušnej zriaďovacej listiny, definujúcej jej pôsobnosť v oblasti profesionálneho výtvarného umenia s prioritnou orientáciou na umenie spišského regiónu. V posledných rokoch svoje pôsobenie rozširuje z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Zbierkový fond tvoria umelecké diela z oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, fotografie, sochárskej tvorby a intermediálnych diel. Výtvarné diela zo zbierkového fondu sú prezentované v troch stálych expozíciách - Terra Gothica – gotická cesta zo zbierok galérie prezentujúca zbierkový fond s gotickou tematikou, expozícia venovaná tvorbe Jozefa Hanulu a Záhrada umenia, v ktorej sú prezentované diela zo sochárskych sympózií.

 

Kontakty

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi 
Zimná 46
052 01 Spišská Nová Ves
 
tel: +421 53 417 46 21
www.gus.sk