Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vznikla v roku 1955, galéria plní funkciu výstavnú, kultúrno-výchovnú, publikačnú, zbierkotvornú aj ochrannú. V jej zbierkach je približne 5200 umeleckých diel. V galérii sa nachádzajú stále expozície: Staré umenie; Bohúňova sieň; Portrét, krajina, žáner; Moderna – 20. storočie, Osobnosti výtvarného umenia Liptova a Malá a Veľká výstavná sieň, kde prebiehajú dočasné výstavy. V Galérii Kolomana Sokola je stála expozícia Kolomana Sokola a prízemie je určené na dočasné výstavy.

 

Kontakty

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa Liptovský Mikuláš 
Tranovského 3  
031 01 Liptovský Mikuláš

tel: +421 44 552 27 58
www.galerialm.sk